Våra kompetenser

Ekonomikompetenser

Kvartalsrapportering

Kvartalsbokslut

Momsredovisning och hantering av EU momsmellanhavanden

Kassaflödesanalys

Business Control

Financial Control

Hållbarhetsredovisning

Myndighetsrapportering

Koncernredovisning och konsolidering

Projektredovisning

Löpande redovisning

Lagerredovisning

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering / föredragande styrelse

Rådgivning och bollplank mot styrelse

Styrelseledamot / Styrelseordförande

Specialistkompetenser

Börsintroduktion

Rapportering noterade bolag

M&A

Due Diligence

Kapitalanskaffning

Nyemission

Affärsplan

Finansieringsplan

Utlandsetablering av dotterbolag och filialer

Produktionsflöden och effektivisering

Produktutveckling

Produktlansering

Affärsmodeller

Projektfinansiering

Förändringsledning

Pipeline- och funnelstruktur (försäljningsuppföljning)

Grupp- och organisationsutveckling

Omställning

E-handel (on-line shop, integrering, etc.)

Ständiga förbättringar och förslagsverksamhet (KAIZEN, 5S, Task-list, etc.)

Certifieringar- Kvalitets-, miljö- och produkt (ISO 9001 & 14001, CE-märkning, etc.)

Systemimplementering

Treasury

Valutaväxling

Bankmellanhavanden

Export- importdokumentation

Bidrag- ansökan och rapportering

Riskanalyser och riskeliminering

Likvidation- och konkursförfarande

Nyckeltal, KPI:er

Budget och prognos

BI-verktyg (implementera, utveckla)

Revision och årsredovisning

Branscher

Tech-bolag

Investmentbolag (VC/PE)

Bank

Bygg

Fastighet

Industri

Intresseorganisation

IT-bolag

SaaS (Software as a Service)

Konsultbolag

Medlemsorganisation

Myndighet

Retail/FMCG

Revision

Tjänstebolag

Hotell / Restaurang

Utbildningsföretag

Hälsa och sjukvård

Läkemedelsföretag

Telekombolag

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?